AdWords konta sakārtošana rezultējas 2,7 reizes vairāk klientos.

Veiksmīga AdWords reklāmu konta pamatā ir daudzi priekšnosacījumi. Viens no tiem ir pareizi veidota konta struktūra, lai reklāmas tiktu precīzi mērķētas un būtu iespējams analizēt rezultātus un veikt optimizāciju. Parādīšu, kādi ir rezultāti un ieguvumi, ja AdWords konts tiek pareizi veidots, strukturēts un optimizēts. Rakstā tiek izmantots reāls AdWords konts un apskatīti tā optimizācijas rezultāti.

Nesakārtots un neoptimizēts konts nerada peļņu

Attēlā ir redzama situācija AdWords kontā pirms optimizācijas, optimizācijas laikā un labu laiku pēc tās. Zilā līnija apzīmē cenu par vienu piesaistītu klientu, bet oranžā līnija apzīmē piesaistīto klientu skaitu. Jebkādi cipari ir noņemti, bet grafika proporcijas ir saglabātas. Balstoties uz pirkumu analīzes datiem pirms optimizācijas, cena, kas bija jāmaksā par vienu klientu, bija lielāka, nekā peļņa, kas tika iegūta no šī piesaistītā klienta. Tas nozīmē, ka konkrētā AdWords kampaņa piesaistīja jaunus klientus, tajā pašā laikā nesot nelielus zaudējumus.

Pirmais solis: AdWords konta sakārtošana

Lai kontu varētu pilnvērtīgi optimizēt, to no sākuma vajag sakārtot. Pirmkārt – sastrukturizēt tā, lai datus var analizēt dažādos griezumos pēc atšķirīgiem parametriem. Otrkārt, nepieciešams novērst klasiskās kļūdas kampaņās (saistībā ar reklāmtekstiem, atslēgas vārdiem, linkiem uz mājas lapas sadaļām utt.) un veikt uzlabojumus atbilstoši konkrētajam klientam un esošajai tirgus situācijai.

Otrais solis: AdWords kampaņu optimizācija

Neilgi pēc konta sakārtošanas, neskatoties uz to, ka optimizācijas process vēl notika pilnā sparā, bija redzami pirmie rezultāti:

  • Cena par piesaistīto klientu bija kritusies par ~ 1/3 daļu;
  • Piesaistīto klientu skaits bija dubultojies.

Optimizācijas beigu periodā AdWords konta struktūra bija pilnībā sakārtota, kampaņas bija nooptimizētas esošajai tirgus situācijai un vēl optimizētas atbilstoši “pirkumu/piesaistīto klientu” rādītājiem (lai kampaņas maksimāli efektīvi piesaistītu jaunos klientus).  Lielā optimizācija bija beigusies, un varēja nodarboties ar ikdienas kampaņu uzturēšanu un optimizāciju atbilstoši tekošajām izmaiņām.

Trešais solis: AdWords konta un kampaņu uzturēšana

Ja netiek veikta kvalitatīva ikdienas kampaņu apkope un optimizācija, tad pēc kāda laika AdWords kampaņa vairs nebūs atbilstoša esošajai tirgus situācijai un rezultāti pakāpeniski pasliktināsies – līdz pat situācijai, kad kampaņa īsti vairs nepiesaista klientus vai pat, piesaistot klientus, rada zaudējumus. Tāpēc ir ļoti svarīgi ne tikai pareizi strukturēt un sākotnēji nooptimizēt AdWords kampaņas, bet arī nepārtraukti tās uzturēt un optimizēt, balstoties uz izmaiņām tirgū, ņemot vērā arī pircēju aktivitāti un ieradumu maiņu.

Rezutāti pēc optimizācijas

Rezultāti tiek analizēti, salīdzinot datus par vienādiem laika periodiem pirms un pēc optimizācijas.

  • Cena par piesaistīto klientu ir smazinājusies 2,6 reizes;
  • Piesaistīto klientu skaits audzis 2,7 reizes;
  • Reklāmā investētais budžeta apjoms ir vienāds.

Rezultāti parāda uzreiz divus lielus ieguvumus.

  • Cena par katru piesaistīto klientu ne tikai vairs nenes zaudējumus; tā ir kļuvusi iztekti izdevīga;
  • Piesaistīto klientu skaits ir vairākkārtīgi audzis, nepalielinot investīciju reklāmā.

Grafikā neattēlotie rezultāti un ieguvumi

Budžets, kas tiek investēts AdWords kampaņās, gan pirms, gan pēc optimizācijas ir viens un tas pats. Ne vienmēr ir jāpalielina investīcija, lai palielinātu klientu skaitu – mainījusies ir tikai reklāmas efektivitāte. AdWords konta analīze liek secināt, ka pirms optimizācijas periodā līdzekļi tika investēti arī kampaņās un atslēgas vārdos, kur tie nenesa reālus klientus. Savukārt, kampaņas, kas pienesa klientus, varēja vēl uzlabot. Pēc optimizācijas visi pieejamie līdzekļi tiek investēti tikai tur, kur tie veido rezultātu (pienes klientus) un to dara ļoti efektīvi (pozitīvs ROI – peļņa no katra piesaistītā klienta ir daudz lielāka, kā izmaksas tā piesaistīšanai).

Rakstam ir tikai viens komentārs [Pievienot komentāru]